Home » แนวโน้มการใช้ Social Media ในปี 2022 สำหรับแบรนด์

แนวโน้มการใช้ Social Media ในปี 2022 สำหรับแบรนด์

26 October 2021


ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 หลายแบรนด์จะทุ่มงบประมาณในการสื่อสารทางการตลาดก็ต้องมีการวางแผนให้ละเอียดรอบคอบ เพื่อใช้งบประมาณที่มีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แต่เดิมเราจะเห็นว่าแบรนด์มีการทุ่มงบให้กับ Social Media ครบทุกช่องทางช่องทางไหนมาแรงติดกระแส แบรนด์จะวิ่งเข้าหาอยู่เสมอเพื่อเป็นการอัพเดทเทรนด์ที่รวดเร็ว แต่อาจจะลืมไปว่าแพลตฟอร์มที่เลือกใช้ แท้จริงแล้วตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารแล้วหรือยัง

ซึ่งแนวโน้มการใช้ Social Media ในปี 2022 ที่แบรนด์สามารถนำไปปรับใช้ได้ คือ แบรนด์ต้องทำความเข้าใจพฤติกรรมการเลือกใช้แพลตฟอร์มของกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น เพื่อสื่อสารได้ตรงจุด เช่น วันนี้เราขายสินค้าให้กับกลุ่มเด็กวัยรุ่น ช่วงอายุ 18-24 ปี ที่มีพฤติกรรมชอบเสพคอนเทนต์แบบ Short video หากเราไปทำการสื่อสารผ่าน Facebook ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์

เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มเด็กวัยรุ่นชอบดู Short video สนุกสนานผ่านทาง TikTok เพราะฉะนั้นหากต้องการสื่อสารให้ถูกทิศทาง แบรนด์จะต้องเลือกโฟกัสให้ถูก ไม่จำเป็นว่าจะต้องมี Social Media ใช้ในการสื่อสารครบทุกตัว เพราะมีแต่ไม่ใช่สิ่งที่ตรงกับความต้องการก็ไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี

นอกจากนี้การเลือกคอนเทนต์สำหรับแพลตฟอร์มก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะคอนเทนต์ที่ดีจะนำพากลุ่มเป้าหมายให้สนใจแบรนด์มากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องทำความเข้าใจว่าแต่ละแพลตฟอร์มมีลักษณะโดดเด่นไม่เหมือนกัน รูปแบบคอนเทนต์ย่อมมีความแตกต่างกัน

แบรนด์ไม่สามารถนำรูปแบบคอนเทนต์เดียวไปลงได้ในทุกๆ แพลตฟอร์ม อย่างเช่น TikTok มีลักษณะเป็น Short video ที่เน้นภาพจริง สดใหม่ แต่พอเรานำวิดีโอที่ลงใน TikTok ไปลงใน Instagram Reels ก็อาจจะไม่โดนใจ เพราะคนที่เสพคอนเทนต์ใน Instagram ชอบความสวยงาม เน้นความคมชัดของภาพเป็นหลัก

ดังนั้นการเลือกใช้แพลตฟอร์ม และการวางคอนเทนต์ที่ดีจะเป็นเข็มทิศให้แบรนด์สามารถเดินตามทางได้อย่างถูกต้อง และตรงใจกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งนำไปสู่การสร้างกลุ่มเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าที่ชื่นชอบและสนับสนุนแบรนด์อย่างแท้จริง