Home » Rabbit School 101: รวมศัพท์อัพเวลสายดิจิทัลในวงการ Web Developer

Rabbit School 101: รวมศัพท์อัพเวลสายดิจิทัลในวงการ Web Developer

22 December 2021


เคยรู้สึกไหม? คำศัพท์เทคนิคที่อยู่รอบตัวชวนมึนหัวอยู่บ่อยๆ เพราะไม่รู้ว่าแต่ละคำแท้จริงแล้วคืออะไร และต้องคอยค้นหาอยู่บ่อยๆ ซึ่งบทความนี้จะมาช่วยอธิบาย 5 คำศัพท์เทคนิคในวงการ Web Developer ให้ทุกคนได้เข้าใจมากขึ้น เห็นปุ๊บรู้ปั๊บคุยกับคนในวงการรู้เรื่อง!

1. Cache

Cache คือ หน่วยความจำอย่างหนึ่ง มีความเร็วในการเข้าถึงและการถ่ายโอนข้อมูลที่สูง ซึ่งมีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลที่เราต้องการใช้งานบ่อยๆ เพื่อลดเวลาในการทำงานของ CPU โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปค้นหาจากข้อมูลทั้งหมด สำหรับการทำ cache ใน Web Application นั้นมีการใช้งาน 2 แบบ

  1. File cache คือ การเก็บข้อมูลไว้ใน text file
  2. Memory cache คือ การเก็บข้อมูลไว้ใน memory

2. Protocol

Protocol คือ ข้อตกลงที่เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ทั้งวิธีการส่งและรับข้อมูล วิธีการตรวจสอบข้อผิดพลาดของการส่งและรับข้อมูล การแสดงผลข้อมูลส่งและรับกันระหว่างเครื่องสองเครื่อง ซึ่งจะช่วยให้ระบบคอมพิวเตอร์สองระบบที่แตกต่างกันสามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโปรโตคอลมีความสำคัญมากในการสื่อสารบนเครือข่าย

Protocol แบ่งออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้

1. Protocol HTTP หรือ Hypertext Transfer Protocol จะใช้เมื่อเรียกโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ซึ่งเราจะพบเห็นได้ทุกครั้งที่เราเว็บไซต์ เวลาเราเข้าเว็บไซต์เราจะพิมพ์ http:// ส่วนนี้เองที่เรียกว่า Protocol HTTP

2. Protocol TCP/IP หรือ Transfer Control Protocol/Internet Protocol คือ เครือข่ายโปรโตคอลที่สำคัญมากที่สุด เพราะว่าเป็น Protocol ที่ใช้ในระบบเครือข่ายอย่างอินเตอร์เน็ต ซึ่งโปรโตคอลนี้แยกออกได้มาเป็น โปรโตคอลTCPและโปรโตคอล IP

3. Protocol SMTP หรือ Simple Mail Transfer Protocol คือ โปรโตคอลที่ใช้ในการส่ง Email ในระบบอินเตอร์เน็ต

4. Protocol FTP หรือ File Transfer Protocol คือ โปรโตคอลที่ใช้ในการโอนย้ายแฟ้มระหว่างกัน จะใช้งานบ่อยในการอัพโหลดไฟล์ขึ้น Server

5. Protocol NNP หรือ Network News Transfer Protocol คือโปรโตคอลในการโอนย้ายข่าวสารระหว่างกันในระบบ Network

6. Protocol ICMP หรือ Internet Control Message Protocol คือ โปรโตคอลที่ใช้ในการสอบถามข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน

7. Protocol POP3 (Post Office Protocol 3) คือ โปรโตคอลที่ใช้ในการรับอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์ โดยมุ่งเน้นให้อ่าน Email แบบ Offline สามารถโหลดเก็บไว้และอ่านได้ในภายหลัง โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

8. Protocol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) คือ โปรโตคอลที่ใช้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทำงานแบบแม่ข่าย-ลูกข่าย

9. Protocol IMAP (Internet Message Access Protocol) คือ โปรโตคอลที่ใช้ในการรับอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์ โดยมุ่งเน้นให้ในการอ่าน Email แบบ Online ซึ่งแตกต่างจาก Protocol POP3 ที่มุ่งเน้นในการอ่าน Email แบบ Offline

3. API

API ย่อมาจากคำว่า “Application Programming Interface” คือข้อกำหนดและโปรโตคอลที่ใช้ในการสร้าง software application โดย API จะช่วยให้ software ของเราติดต่อสื่อสารกับ software อื่นได้ และเป็นตัวกำหนดว่าเราจะต้องทำอย่างไร เพื่อให้ได้คำตอบที่ต้องการ โดยปกติจะอยู่ในรูปแบบ XML หรือ JSON

4. CMS

CMS ย่อมาจากคำว่า “Content Management System” เป็นระบบที่นำมาช่วยในการสร้างเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป สามารถบริหารจัดการเนื้อหาได้อย่างสะดวก โดย CMS ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีอยู่มากมาย เช่น WordPress, Joomla, Drupal, Magento ฯลฯ

5. Cloud Computing

Cloud Computing คือ บริการให้เช่าระบบคอมพิวเตอร์ โดยครอบคลุมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งเราสามารถเลือกกำลังการประมวลผล เลือกจำนวนทรัพยากรได้ตามความต้องการในการใช้งาน นอกจากนี้เรายังสามารถเข้าถึงข้อมูลบน Cloud จากที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ต

Cloud Computing แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. Private Cloud

คือการตั้งคลาวด์ส่วนตัว โดยแต่ละบริษัทหรือองค์กรจะลงทุนจัดตั้ง Hardware และ Software ที่ใช้เป็นพื้นฐานในการทำ Cloud Datacenter ขึ้นมาเป็นของตัวเอง เพื่อให้พนักงานในองค์กรใช้เท่านั้น

2. Public Cloud

คือ คลาวด์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานได้ โดยจะมีผู้ให้บริการคราวด์เป็นคนตั้ง ระบบ Hardware และ Software ขึ้นมา เพื่อให้บริษัทหรือองค์กรเข้าไปเช่าใช้บริการ

3. Hybrid Cloud

คือ เป็นการเอาข้อดีของระหว่าง Private Cloud และ Public Cloud มาใช้ร่วมกัน ทำให้ระบบการจัดการขององค์กรมีความคล่องตัวและปลอดภัย เช่น การนำ Private Cloud มาใช้สำหรับเก็บข้อมูลภายในองค์กร และนำ Public Cloud มาใช้เพื่อขยายโครงสร้างการประมวลผลในช่วงที่เกิด Workload Peak time เป็นต้น

ทั้งหมดนี้เป็น 5 คำศัพท์ที่สำคัญและนำมาใช้จริงในวงการ Web Developer หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และสามารถนำคำศัพท์นี้ไปใช้ประโยชน์ต่อการทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น