Home » Rabbit School 101: รวมศัพท์อัพเวลสายดิจิทัลในวงการ UX/UI Designer

Rabbit School 101: รวมศัพท์อัพเวลสายดิจิทัลในวงการ UX/UI Designer

4 November 2021


มาเช็คลิสต์คลังคำศัพท์กันหน่อยดีกว่า! หากต้องการออกแบบเว็บไซต์ หรือทำงานทางด้านสาย Designer คำศัพท์เทคนิคที่จำเป็นต้องเรียนรู้มีอะไรบ้าง

ซึ่งในบทความนี้ 5 คำที่หยิบยกมาแชร์ล้วนเป็นคำศัพท์ที่ใช้งานจริง ที่ไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นออกแบบเว็บไซต์ หรือคนที่ต้องการเพิ่มทักษะด้านการออกแบบที่อยากเข้ามาในวงการนี้นำไปใช้ได้

1. Persona

เครื่องมือในการทำ User Research ที่กำหนดเป็นบุคคลสมมุติที่จะใช้งาน โดยประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ, อายุ, รายได้, อาชีพ, ความต้องการ, เป้าหมาย ซึ่งการกำหนดข้อมูลขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้เข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานที่จะมาใช้งานตัวผลิตภัณฑ์

2. Usability

คำนี้ถือว่ามีความสำคัญมากต่อการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ เพราะสามารถบ่งบอกได้ว่าสิ่งที่ออกแบบนั้นมีความสะดวกและใช้งานได้ง่ายมากน้อยเพียงใด โดยอาจจะส่งผลโดยตรงกับความรู้สึก รวมไปถึงการตัดสินใจว่าจะกลับมาใช้งานอีกครั้งหรือไม่ในอนาคต

3. Card Sorting

เครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนและออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ โดยให้ผู้ใช้งานเขียนคำหรือสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการเห็นและใช้งานบนเว็บไซต์ แล้วนำมาจัดเรียงการ์ดตามลำดับความสำคัญ โดยสำรวจว่าผู้ใช้งานจัดเรียงได้เหมือนกับที่เราวางแผนไว้หรือไม่ เพื่อช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาโครงสร้างให้ดียิ่งขึ้น

4. Wireframe

การสร้างภาพร่างของหน้าตาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ออกแบบ เพื่อนำมาใช้อธิบายรายละเอียดในแต่ละหน้า เช่น รูปภาพ ข้อความ ไอคอน หรือปุ่มต่างๆ ก่อนจะนำไปพัฒนาหรือทดสอบต่อ ซึ่งเทคนิคนี้ทำให้เราเห็นข้อบกพร่องและสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วมากที่สุด โดยสามารถร่างบนกระดาษหรือออกแบบจากโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ได้

5. Call To Action (CTA)

คำนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของปุ่มต่างๆ การกรอกฟอร์ม หรือกล่องข้อความ ซึ่งเป็นตัวช่วยกระตุ้นการตัดสินใจให้ผู้ที่เข้ามาใช้งานบนเว็บไซต์ได้ลงมือทำบางสิ่งบางอย่างในส่วนที่เราต้องการให้ผู้ใช้งานเข้าไปใช้ เช่น กดลงทะเบียนรับ E-Book ซึ่งเป้าหมายของการทำ CTA คือการเพิ่ม engagement และการเก็บ lead ต่างๆ รวมถึงปิดการขาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางแผนโครงสร้างเว็บไซต์

หวังว่าคำศัพท์ของวงการ UX/UI Designer ที่นำเสนอในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ให้ทุกท่านสามารถนำไปใช้งานได้จริงและช่วยต่อยอดวางแผนและพัฒนางานการออกแบบเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น