Home » องค์กรแบบไหนที่โดนใจคนทำงานรุ่นใหม่

องค์กรแบบไหนที่โดนใจคนทำงานรุ่นใหม่

15 December 2021


แม้คนส่วนใหญ่ที่ทำงานกับคนรุ่นใหม่จะบอกว่าคนกลุ่มนี้ไม่ค่อยอดทนต่อการทำงาน เปลี่ยนงานบ่อยๆ หรือยังค้นหาตัวเอง หากวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริงจะเห็นว่าคนกลุ่มนี้เติบโตใช้ชีวิตอยู่กับเทคโนโลยีมาโดยตลอด มีความสามารถทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง ต้องการความคล่องตัวในการทำงาน และอยากทำงานที่ให้คุณค่ากับสิ่งที่ตัวเองเป็น

ดังนั้นหากต้องการจะต้องร่วมงานกับคนกลุ่มนี้ สิ่งสำคัญก็คือต้องเปิดใจ รับรู้ในตัวตนของพวกเขา ปรับโครงสร้างขององค์กรและวิธีการทำงานให้เหมาะสม โดยแรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป เป็นองค์กรที่มีคนรุ่นใหม่เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ การออกแบบโครงสร้างองค์กรจึงเรียบง่ายและไม่ได้มีลำดับขั้นที่ซับซ้อน การสื่อสารระหว่างผู้บริหารและทีมทำงานสามารถติดต่อกันได้ง่ายและรวดเร็ว ทั้งนี้การบริหารงานจะถูกแบ่งย่อยตามส่วนงาน ซึ่งจะมีขนาดที่พอเหมาะไม่ใหญ่จนเกินไป ส่งผลให้การดูแลและทำงานร่วมกันมีความใกล้ชิดกัน ทีมสามารถพูดคุยปรึกษากันได้ทันที

ข้อสังเกตหนึ่งที่สำคัญคือ คนรุ่นใหม่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ชอบทำงานที่มีความท้าทาย ชอบทำงานที่มีความหมายทั้งต่อตัวเองและองค์กร และชอบแสดงความคิดเห็น แต่บางองค์กรมักปฏิเสธความคิดเห็นของคนกลุ่มนี้ เนื่องจากมองว่าไม่มีประสบการณ์มากพอที่จะนำมาปรับใช้หรือนำมาโต้แย้งได้ ซึ่งเท่ากับจำกัดกรอบความคิด รวมถึงการนำเสนอไอเดียใหม่ๆ จากปัญหาดังกล่าวนี้แรบบิทจึงพยายามเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ สามารถนำเสนอไอเดียต่างๆ หรือหยิบเรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจมาแชร์กันฟังได้เสมอ เราเชื่อว่าการให้โอกาสแสดงความคิดเห็นจะทำให้ได้เรียนรู้และเข้าใจความต้องการของแต่ละคนมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างปฎิสัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นแล้ว ยังได้ไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆ น่าสนใจอีกมากมาย

เดิมทีโครงสร้างของหลายๆ องค์กร จะวางตามลำดับขั้น และสื่อสารแบบ Top Down จากผู้บริหาร การดำเนินงานจึงถูกจำกัดอยู่ในกรอบที่รับฟังคำสั่งเพียงอย่างเดียว ทำให้ไม่ได้รับ Feedback ใหม่ๆ ที่จะพัฒนาองค์กร การสื่อสารของแรบบิทจึงเป็นแบบสองทางที่ทีมงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันได้ เช่น อีเมล CEO Update แจ้งข่าวสารอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกเดือนจาก CEO โดยตรง หากมีข้อสงสัย หรือต้องการแสดงความคิดเห็นก็สามารถติดต่อ CEO ได้โดยตรงเช่นกัน

ในทุกๆ ไตรมาส ทางแรบบิทจะมีกิจกรรม Town Hall Meeting เพื่ออัพเดททิศทางการดำเนินงานของทุกบริษัทในเครือ เพื่อให้ทีมได้รับรู้และเห็นภาพตรงกัน พร้อมทั้งเปิดเวทีให้ทุกคนถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อลดช่องว่างและสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหารและทีมทำงานได้อย่างรวดเร็ว

โดยการทำงานของคนรุ่นใหม่ที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจอย่างเต็มที่เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด จนหลงลืมการพักผ่อน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยลดความวิตกกังวล ความเครียดต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่ทุกคนทำงานจากที่บ้าน แรบบิทจึงได้ผสมผสานการทำงานกับกิจกรรมผ่อนคลายเข้าด้วยกัน เพื่อให้ทีมได้ร่วมทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานกับเพื่อนๆ ผ่าน Club Burrow กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Gather Town ที่สามารถเลือกทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามความชอบ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมดูดวง เล่นเกมส์ ROV เกมส์ใบ้คำ หรือฟังเพลงพูดคุยกัน อีกทั้งยังมีกิจกรรมไฮไลท์สำคัญอย่าง Inspiration Talk ที่มี Guest Speaker จากหลากหลายวงการ เช่น คุณรวิศ หาญอุตสาหะ นิ้วกลม คุณอั๋น วุฒิศักดิ์ ผู้กำกับโฆษณาระดับโลก มาแชร์ประสบการณ์ทำงาน และไอเดียต่างๆ สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นประจำทุกเดือน

ที่ขาดไม่ได้เลยคือการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้กับทีมงานแรบบิทที่เป็นองค์กรสำหรับคนรุ่นใหม่จึงมองเห็นคุณค่าในตัวพนักงานเสมอ พร้อมสนับสนุนให้ทุกคนได้พัฒนาทักษะของตัวเอง โดยส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ และผลักดันให้ได้โชว์ฝีมือผ่านการประกวดในเวทีต่างๆ เช่น การประกวด Young Lions Live ในระดับเวทีนานาชาติ หรืองาน Hackathon ที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ และพร้อมนำประสบการณ์ดีๆ เหล่านั้นมาพัฒนาองค์กรต่อไป