Home » 3 สวัสดิการโดนใจสำหรับทีมแรบบิท

3 สวัสดิการโดนใจสำหรับทีมแรบบิท

12 October 2021


แรบบิท ดิจิทัล กรุ๊ป ได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับทีมงานนอกเหนือจากสวัสดิการขั้นพื้นฐานทั่วไป

เพราะเราเชื่อว่าทีมงานทุกคนเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้า เราจึงจัดให้มี 3 สวัสดิการพิเศษโดนใจ ให้ทุกคนได้แสดงฝีมือกันอย่างเต็มที่

เริ่มต้นด้วยสวัสดิการแรก Work from anywhere” ที่ทุกคนสามารถเลือกสถานที่ทำงานได้อย่างอิสระ โดยไม่ได้จำกัดว่าต้องเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศหรือทำงานที่บ้าน พนักงานทุกคนสามารถนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน เช่น โน้ตบุ๊ค ไปนั่งทำงานที่ร้านคาเฟ่ชิคๆ ในเชียงใหม่ Co-working space ที่ชอบ หรือแม้แต่ห้องพักในโตเกียว เพื่อเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นแรงบันดาลใจให้สามารถปลดปล่อยไอเดียสร้างสรรค์ตามบรรยากาศการทำงาน และลดความลำบากในการเดินทางมายังออฟฟิศทุกวัน

สวัสดิการที่สองเรื่องวันลาพักร้อนที่ไม่จำกัด Unlimited Annual leave” ทุกคนสามารถลาหยุดได้อย่างไม่จำกัดจำนวนวัน เพื่อบริหารจัดเวลาการทำงานและเวลาส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสวัสดิการนี้สามารถทำได้หลังจากที่ผ่านระยะทดลองงาน 90 วัน โดยเราเชื่อว่า ทุกคนเป็นมืออาชีพ มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานที่ได้มอบหมายเสร็จตามที่กำหนดไว้

สวัสดิการที่สามเป็นเรื่องของการเดินทางไปทำงานในสถานที่อื่นๆ นอกจากออฟฟิศ เช่น ไปพบลูกค้า หรือไปถ่ายทำโฆษณานอกสถานที่ ทางแรบบิทได้จัดเตรียม Grab for business” ให้ทุกคนสามารถเรียกใช้บริการเพื่อเดินทางไปทำงานได้อย่างสะดวกสบาย โดยที่ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายก่อน ทำให้ประหยัดเวลาและขั้นตอนของการเบิกจ่าย

โดยสวัสดิการพิเศษทั้งหมดนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่แรบบิท ฯ มอบให้กับทุกคน เพื่อแสดงถึงความห่วงใยและใส่ใจในประสบการณ์ทำงาน เราเชื่อว่าทีมงานคือส่วนสำคัญที่สุดในการทำงานของบริษัท ฯ สวัสดิการ 3 อย่างนี้ จะช่วยลดความลำบาก และช่วยสร้างแรงผลักดันให้ทุกคนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่นำพาองค์กรก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยกัน