Home » เจาะลึกงาน FOOD FOR GOOD: Recommended Menu ที่สร้างโอกาสการเติบโตให้กับเด็กไทย

เจาะลึกงาน FOOD FOR GOOD: Recommended Menu ที่สร้างโอกาสการเติบโตให้กับเด็กไทย

26 July 2023


ปัจจุบันเด็กไทยกว่า 1 ใน 3 ล้านคนที่มีช่วงอายุ 6-14 ปี มีปัญหาเรื่องทุพโภชนาการที่ได้รับสารอาหารไม่เพียงต่อร่างกาย ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญที่ทาง FOOD FOR GOOD องค์กรที่ไม่แสวงหากำไรเล็งเห็นความสำคัญและพร้อมที่จะผลักดันให้เด็กๆ ทุกคนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน ด้วยการวางแนวคิดที่จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้อย่างยั่งยืน

โดยสิ่งที่ FOOD FOR GOOD ได้จัดทำนี้ไม่เพียงแค่บริจาคเงินเท่านั้น แต่ทำให้ทุกคนตระหนักเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และพร้อมที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของการลดปัญหานี้ด้วย ดังนั้นจึงเป็นที่มาของโจทย์การตลาดในครั้งนี้ที่ FOOD FOR GOOD ต้องการจะสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาทุพโภชนาการและรณรงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริจาคให้กับองค์กร FOOD FOR GOOD เพื่อให้องค์กร นำเงินที่ได้ไปจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเติมเต็มโภชนาการในมื้อกลางวันของของเด็กไทยให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

จากโจทย์นี้ทางแรบบิทส์ เทลจึงได้ศึกษาและออกแบบการสื่อสารการตลาดผ่านตัวแคมเปญที่มีชื่อว่า “Recommended Menu” เมนูที่ไม่ได้แนะนำให้คุณกิน แต่อยากให้คุณช่วยแก้ ทำผ่านร้านอาหาร เพราะทางทีมมองว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการสร้างการรับรู้มากที่สุดก็คือกลุ่มคนเมืองที่มีกำลังทรัพย์มากพอที่จะช่วยบริจาค อีกทั้งยังมีความสนใจในเรื่องของอาหารด้วย เพราะจากการศึกษาค้นพบว่า insight ของคนกลุ่มนี้ชอบรับประทานอาหารอร่อยๆ เมนูเด็ดๆ ตามร้านดังต่างๆ ที่เป็นกระแส

ดังนั้นจึงก่อให้เกิดไอเดียเปลี่ยนภาพเมนูแนะนำจากร้านอาหารดังในประเทศให้กลายเป็นเมนูที่ไม่แนะนำให้ทุกคนกิน โดยนำร้านอาหารชื่อดังต่างๆ ที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกันดี เช่น ร้านเจ๊โอว ร้านข้าวตัมสันติภาพ ร้านเสวย ร้านเอ๋ซีฟู้ด ร้าน Tenjo Sushi & Yakiniku Premium Buffet ร้านบุญปาก และร้าน OVERSEOUL BKK มาร่วมทำแคมเปญด้วยการทำภาพ Key Visual ดัดแปลงเมนูแนะนำต่างๆ ด้วยการถอดส่วนประกอบอาหารที่สำคัญๆ ออกไป เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์เหมือนกับที่เด็กไทยกว่า 3 ล้านคนขาดแคลนโภชนาการที่ดีจากมื้ออาหารของพวกเขา เป็นการกระตุ้นให้เห็นและเข้าใจได้ง่ายขึ้น ผ่านการทำแคมเปญทั้งออฟไลน์และออนไลน์ โดยภาพ Key Visual จะมี QR Code สำหรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กในโครงการของ FOOD FOR GOOD ทำให้คนที่เห็นสามารถรับรู้และเข้าใจ call for action ได้ง่าย

หลังจากที่มีการปล่อยแคมเปญนี้ไปก็มีเสียงตอบรับที่ดี มีคนจำนวนมากให้ความสนใจ และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาทพุโภชนาการ และสร้างโอกาสทางการเติบโตให้แก่เด็กๆ โดยปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวช่วยให้เกิดการรับรู้ที่ดี คือการนำไอเดียเรื่องสิ่งที่อยู่ใกล้กับตัวคน เช่น เมนูอาหารยอดนิยมมาจับวางให้ถูกที่ถูกทาง เพื่อทำให้คนหยุดและให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้มากขึ้น อีกทั้งการทำแคมเปญนี้ยังเป็นการวาง journey ให้เข้าใจง่าย เริ่มต้นให้คนรับรู้ปัญหา พร้อมนำเสนอวิธีแก้ปัญหาผ่านการให้ทุกคนสามารถช่วยกันบริจาคได้ ทำให้สื่อ และพาร์ทเนอร์ต่างๆ สามารถ spinoff แคมเปญนี้ให้ถูกมองเห็นในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

ในโอกาสนี้ต้องขอบคุณองค์กร FOOD FOR GOOD และพาร์ทเนอร์ร้านอาหารต่างๆ ที่ช่วยกันสร้างสรรค์แคมเปญนี้ และคนไทยทุกคน ที่พร้อมช่วยกันสร้างโอกาสในการเติบโตให้กับเด็กไทยอย่างยั่งยืน