Home » รู้จักกับ 4 Business Groups ของ Rabbit’s Tale

รู้จักกับ 4 Business Groups ของ Rabbit’s Tale

15 March 2022


เชื่อว่าหลายคนที่เห็นชื่อ “Rabbit’s Tale” แล้ว จะนึกถึง Digital Agency ที่ผลิตงานโฆษณาเพียงอย่างเดียว แต่ความจริงแล้ว Rabbit’s Tale ไม่ได้ทำแต่งานโฆษณา เพราะล่าสุดได้รีแบรนด์และนิยามตัวเองว่าเป็น Experience Agency ที่จะมาช่วยเหลือแบรนด์ดูแลประสบการณ์ของลูกค้าตลอดตั้งแต่ต้นจนจบแบบองค์รวม (Holistic Experience) โดยมี 4 Business Group ที่ทั้งอัพเกรดบริการเดิม และเพิ่มเติมบริการรูปแบบใหม่อีกด้วย จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

เริ่มต้นด้วย Advertising Business Group ที่เก่งเรื่องการสร้างแบรนด์ สร้างงานโฆษณาด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยทั้งหมดเริ่มจากการใช้ data เป็นตัวขับเคลื่อน และมีผลงานที่สร้างความสำเร็จให้กับแบรนด์มาแล้วมากมาย ทั้ง TMRW by UOB, ไก่ห้าดาว, Watsons, LINE MAN, SCB Easy Pay แม่มณี, สินมั่นคงประกันภัย, Supalai, Sephora, Charles & Keith ไปจนถึงแบรนด์ไทยที่โด่งดังอย่าง ศรีจันทร์ และอีกมากมาย

บริการของ Advertising Business Group ประกอบด้วย

 • Branding and Marketing Solutions โซลูชั่นสำหรับแบรนด์และแผนสื่อสารการตลาดระยะยาว
 • Creative & Digital IMC Campaign แคมเปญ 360 องศาแบบบูรณาการด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนด้วย Digital
 • Social Media Management การบริหารจัดการโซเชียลมีเดียสำหรับแบรนด์
 • Performance Marketing การตลาดเพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ในยอดขาย/ดาวน์โหลด/ลงทะเบียน
 • Corporate Identity Design การออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์และองค์กร

Public Relations Business Group ทีมงานที่จุดประกาย Digital PR ในประเทศไทยมาตั้งแต่ 6 ปีที่แล้วในนาม Moonshot Digital รอบนี้กลับมาแข็งแรงกว่าเดิม ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์แบบผสมผสาน (Hybrid PR) ที่มีทั้งวิธีการ PR แบบ Traditional และ Digital วัดผลได้จริง สร้างสรรค์ด้วย Creative Contents และประสานกันทั้ง Paid Owned Earned Share กลับมาในชื่อใหม่พร้อมบริการใหม่อย่าง Knowledge Center ที่พร้อมให้บริการความรู้ด้าน Digital PR กับทั้งแบรนด์และผู้สนใจทั่วไป

 • Brand Reputation การดูแลชื่อเสียงของแบรนด์ในระยะยาว (1 ปีขึ้นไป)
 • PR Campaign การประชาสัมพันธ์สำหรับแคมเปญหรืออีเวนต์
 • Crisis Management การบริหารจัดการเมื่อแบรนด์เกิดวิกฤต
 • CEO Branding การสร้างแบรนด์ให้ผู้นำองค์กร
 • Knowledge Center คอร์สเรียนและแหล่งความรู้สำหรับองค์กร และผู้สนใจทั่วไป

Data & Interactive Business Group กลุ่มธุรกิจที่นำ Data มาสร้างประสบการณ์ดิจิทัลผ่านทั้ง Web, App และ API กับ Platform ต่างๆ สร้างผลสำเร็จให้กับแบรนด์ โดยออกแบบการจัดการข้อมูล และประสบการณ์ดิจิทัลอย่างเป็นระบบ เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดของผู้บริโภค

 • Data Integration การผสานข้อมูลหลากหลายรูปแบบเพื่อใช้ประโยชน์ทางการตลาด
 • Data Journey Implementation การบริหารจัดการข้อมูลครบทั้ง 4 ขั้นตอน ตั้งแต่การรวบรวม (Collection) การแปลงข้อมูล (Transformation) การวิเคราะห์ (Analysis) และนำไปใช้ประโยชน์ (Activation)
 • CRM System ระบบบริหารความสัมพันธ์หลังการขาย
 • Messaging API integration การเชื่อมต่อระบบส่งข้อความต่างๆ เพื่อใช้ในการให้บริการหรือบริหารความสัมพันธ์ เช่น LINE Business Connect, Facebook Messenger API
 • UX/UI Design การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้สำหรับเวบไซต์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ
 • Digital Production การพัฒนาเวบไซต์และแอพพลิเคชั่น
 • Inbound Marketing การสร้างการตลาดแบบตั้งรับ โดยใช้ประโยชน์จากการค้นหา (SEO/SEM)

CX Solutions Business Group ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านประสบการณ์หลังการขาย เพื่อการ Engage กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องสำหรับองค์กรระดับ Enterprise โดยเฉพาะ พร้อมสร้างประสบการณ์แบบรายบุคคล (Personalize) ในระดับมหภาค (Personalize at Scale) การันตีด้วยการเป็น Partner กับแพลตฟอร์มระดับโลกทั้ง Salesforce Marketing Could และ Oracle มีบริการดังนี้

 • Customer Experience Design (CX Design) การออกแบบประสบการณ์หลังการขายเพื่อสร้าง Engagement อย่างต่อเนื่อง
 • Customer Data Platform ระบบบริหารข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์
 • Enterprise Marketing Solution โซลูชั่นการตลาดสำหรับลูกค้าองค์กรระดับ Enterprise

ถ้าลองสังเกตจริงๆ จะพบว่า 2 Business Group แรก คือ Advertising และ PR จะให้ความสำคัญกับช่วงก่อนการขาย (Brand Experience) โดยเน้นการสื่อสารด้วยความคิดสร้างสรรค์ ในขณะที่อีกสอง Business Group คือ Data & Interactive และ CX Solutions จะเน้นไปในช่วงหลังการขาย (Customer Experience) โดยขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี แต่ทั้งสี่กลุ่มก็สามารถทำงานประสานกันโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี โดยมีข้อมูล (Data) เป็นพื้นฐานร่วมกัน เพื่อให้ประสบการณ์ในภาพรวมดีที่สุดสำหรับผู้บริโภคทุกคน

ทั้งหมดนี้ทำให้เห็นได้ว่า Rabbit’s Tale พร้อมจะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ผ่านแนวคิดสอดประสานระหว่าง Creative และ Technology เข้าไว้ด้วยกันในฐานะ Experience Agency นั่นเอง

รับชมผลงานของ Rabbit’s Tale